dinsdag 29 december 2009

Thijs Molenaar de DRU en de vakbeweging
Het onderstaande stukje heb ik gekregen van mijn oom Harrie Molenaar. Harrie is de jongste zoon van Thijs Molenaar. Het stukje gaat over mijn opa Thijs Molenaar en zijn rol in de vakbeweging in de Gemeente Gendringen.

Als bronnen zijn gebruikt:

'Tussen Katholieke en Sociale Emancipatie' -J.M.A Eijt (juni 1985)

'75 jaar vakbeweging in Gemeente Gendringen'-Erik Louwes (mei 1987)

De geschiedenis van de vakbeweging voor 1940 is in grote lijnen beschreven.Een groot aandeel hierin hadden Thijs Molenaar en Antoon v. Aken..Zij leidden de vakbeweging ook door de oorlog en hadden na de oorlog een belangrijke continuerende functie .Daarom wordt aan hen, aan het einde van dit hoofdstuk en als inleiding voor het tweede deel apart aandacht besteed Thijs Molenaar is een overtuigd katholiek
Thijs Molenaar was begonnen in het poetshok bij de DRU.Het herhaalde aanbod om baas te worden sloeg hij af ,omdat hij meende de arbeidersbelangen dan niet meer zuiver te kunnen vertegenwoordigen en zijn geloofswaardigheid ten aanzien van de arbeidersbeweging te verliezen.

Op zijn werk had hij regelmatig woordenwisselingen met de bedrijfsleiding.Hij werd beschuldigd van opruiing en van verpester van de werksfeer.Meermalen werd hij met ontslag bedreigd .Hij stond bekend om zijn felle karakter.Als het moest ging de vuist op de tafel en dat werd hem niet in dank afgenomen.Molenaar was niet alleen voorzitter van de R.K. Metaalbewerkersbond en gemeenteraadslid voor de RKSP,later de KVP.Hij bleek een strijdbaar figuur die consequent de zijde van de arbeiders koos .

Dit bleek ondermeer uit zijn conflict met burgemeester Beaumont. Hij verweet het college van burgemeester en wethouders te weinig rekening te houden met de belangen van de arbeiders. Naar aanleiding van dit debat werd op 23 januari 1933 een commissie benoemd die zich bezig hield met de zorg voor de werkeloze jeugd in de gemeente.

De commissie moest haar arbeid staken, toen bleek dat voor geen van de geplande cursussen het vereiste minimum aantal deelnemers bereikt kon worden.
Onder voorzitterschap van Molenaar was de metaalbewerkersbond uitgegroeid tot een machtige organisatie die zich daadwerkelijk bezighield met de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Ulftse metaalnijverheid.

Zijn inspanningen hadden de RK metaalbewerkersbond voor de metaalarbeiders blijkbaar geloofwaardig gemaakt. Tijdens zijn voorzitterschap steeg het aantal leden van 219 in 1928 tot 811 twaalf jaar later. Veel steun ondervond Molenaar van het hoofd van de plaatselijke ULO en de jongensschool St Aloyisius , H.Pikkemaat.

Door zijn ervaringen op een klompenschool in Enschede heeft hij altijd bewust de zijde van de arbeiders gekozen en door zijn werk in het onderwijs in Ulft heeft hij zeer veel voor de arbeiders betekend. Beide heren waren niet geboren en getogen in Ulft en zij konden zich daardoor onafhankelijk opstellen. Molenaar werd wel geremd door zijn medebestuurders, met name A.v>Aken. Waar de Ulftse gemeenschap A.v.Aken gezien had als de man die de arbeidersbeweging groot heeft gemaakt is ook Thijs Molenaar belangrijk geweest.

2009 H.M

Geen opmerkingen:

Een reactie posten