donderdag 11 februari 2010

Drufabriek in Binnenlands Bestuur

5P0B6747.JPGImage by Punkmedia.nl via Flickr

Wat te beginnen met een groot, leegstaand industrieel complex middenin de bebouwde kom? Een rijksmonument bovendien. De gelderse gemeente Oude IJsselstreek - een fusie van Gendringen en Wisch - wist er wel raad mee: het geheel kreeg een culturele bestemming en hiermee een bruisend nieuw leven. Het onlangs verschenen boek Drufabriek. Droom in bedrijf biedt de lezer inzicht in de totstandkoming van het bijzondere project.

Dat er in de fusiegemeente een opmerkelijke klus is geklaard, is inmiddels ook erkend door de rijksdienst voor het cultureel erfgoed, die de Drufabriek samen met dierentuin Artis aanmerkte als voorbeeldproject voor de modernisering van monumentenzorg (MoMo). Bij het zogeheten MoMo-beleid krijgen eigenaars van rijksmonumenten meer invloed en wordt ervoor gewaakt dat de aandacht voor cultuurhistorische waarden niet doorslaat in onmogelijke eisen.

De realisatie van een conferentiezaal in het vroegere portierscomplex is een mooi voorbeeld van de afstemming van belangen van de eigenaar en de rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Het plafond in de ruimte was te laag, maar de rijksdienst wilde niet dat de hele verdiepingsvloer zou worden verwijderd. Daarop werd bij wijze van compromis een groot gat gemaakt, waarbij een rand van de vloer bleef zitten.

'Het is een hoge, lichte ruimte geworden, maar door die rand is de oude vloer nog steeds beleefbaar. je kunt je voorstellen hoe het ooit is geweest, vertelt architect Ton Kleinjans in het boek. Ook de bouw van een theater- en een popzaal in het complex vergde intensief overleg met de rijksdienst. Uiteindelijk werden met behulp van prefabplaten twee grote betonnen dozen tussen de oorspronkelijke gevels geschoven, wat zowel een optimale geluidsisolatie als akoestiek opleverde.

De Drufabriek ligt in het dorp Ulft, aan de oever van de Oude IJssel. Het complex kent een 250 jaar lange historie als ijzergieterij en metaalfabriek. In 1993 begon leegstand te ontstaan, in 1997 kwamen de eerste serieuze gesprekken op gang over een mogelijke herbestemming. Behalve de al genoemde theater-, pop- en conferentiezalen herbergt het pand onder meer een bibliotheek, een vvv-kantoor en een grand cafe. Uit het rijk geillustreerde boek blijkt duidelijk dat het project uitsluitend van de grond kon komen doordat individuele betrokkenen geloofden in het welslagen ervan.

Een bijzondere rol was hierbij weggelegd voor Dru-arbeiderszoon en PvdA-politicus John Haverdil, die jarenlang heeft gestreden voor een volwaardige herbestemming van de Drufabriek. In 2005 werd hij, na het samengaan van Gendringen en Wisch, wethouder van de nieuwe fusiegemeente oude ijsselstreek en kon hij vanuit die positie het laatste zetje geven. De wethouder krijgt voorlopig geen tijd om op zijn lauweren te rusten. Op het 14 hectare grote terrein staan nog zes rijksmonumenten die wachten op herbestemming. Er zijn onder meer plannen voor de verbouwing van het voormalige ketelhuis tot hotel

Bron: Weblog John Haverdil


Reblog this post [with Zemanta]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten