vrijdag 11 december 2009

Groot item over de Drufabriek in het jaarboek van de Wiardi Beckman stichting.


Drufabriek als positief item in het jaarboek van de Wiardi Beckman Stichting. (De wetenschapelijke tak van de PVDA). Trots ben ik dat ik de omslagfoto en een aantal foto's in het binnenwerk heb mogen leveren.

groeten,
Stan Bouman

Lokale politiek als laboratorium. In de voetsporen van Wibaut en Drees.Het wethouderssocialisme behoort tot de kern van het erfgoed van de sociaal-democratische beweging in Nederland. In de jaren tussen de oorlogen vond de politieke creativiteit en daadkracht van de socialistische beweging vooral een uitweg in de gemeentepolitiek, waar de socialistische wethouders een omvattend project voor emancipatie en lotsverbetering van de Nederlandse arbeidersbevolking - en in bredere zin: de burgers van hun gemeenten - in gang zetten op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Ook na 1945 vormde de gemeente een van de belangrijkste werkterreinen voor de PvdA en was voor sociaal-democratische gemeentepolitiek en politici een pioniersrol weggelegd, tot in de huidige tijd.In 2010 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Reden voor de Wiardi Beckman Stichting om de aandacht te richten op de traditie en de vooruitzichten van de sociaal-democratische gemeentepolitiek. Welke inspiratie biedt het wethouderssocialisme voor nu? Wat zijn de belangrijkste politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de sociaal-democratische gemeentepolitiek? En welke thema’s zullen in de komende periode een centrale rol spelen in de gemeentepolitiek van de PvdA?Met bijdragen van Carolien Gehrels, Pieter Tops, Jouke de Vries, Joop van den Berg, Bert Otten, Gerard Anderiesen, Rutger Zwart, Jan Jaap van den Berg, Jelle van der Meer, Simon Kool, Pieter Nieuwenhuijsen, Paul Bordewijk, Ferd Crone, Bouwe de Boer en Ruud Vreeman.

Onder redactie van Frans Becker, Menno Hurenkamp en Pieter Tops (gastredacteur)
Wiardi Beckman Stichting
Den Haag 2009
ISBN/EAN: 978-94-90565-01-5.
202 pagina’s

Prijs: €25,-
Op vrijdagmiddag 18 december presenteert de Wiardi Beckman Stichting in samenwerking met de afdeling Den Haag van de Partij van de Arbeid het WBS Jaarboek 2009: "Lokale politiek als laboratorium. In de voetsporen van Wibaut en Drees".


In dit boek staat de rol van de gemeentepolitiek in de vernieuwing van de sociaal-democratie centraal. Welke inspiratie biedt het wethouderssocialisme voor nu? Wat zijn de belangrijkste politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de sociaal-democratische gemeentepolitiek? En welke thema’s zullen in de komende periode een centrale rol spelen in de gemeentepolitiek van de PvdA?

Uitnodiging presentatie WBS Jaarboek: "Lokale politiek als laboratorium. In de voetsporen van Wibaut en Drees"Datum: Vrijdag 18 december 2009
Locatie: Studio Dudok, Hofweg 1-A, Den Haag
Aanvang: 16.00 – 17.00 uur
Toegang: Gratis, aanmelden via info@wbs.nl Op vrijdagmiddag 18 december presenteert de Wiardi Beckman Stichting in samenwerking met de afdeling Den Haag van de Partij van de Arbeid het WBS Jaarboek 2009: "Lokale politiek als laboratorium. In de voetsporen van Wibaut en Drees".


In dit boek staat de rol van de gemeentepolitiek in de vernieuwing van de sociaal-democratie centraal. Welke inspiratie biedt het wethouderssocialisme voor nu? Wat zijn de belangrijkste politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de sociaal-democratische gemeentepolitiek? En welke thema’s zullen in de komende periode een centrale rol spelen in de gemeentepolitiek van de PvdA?

Redacteur Menno Hurenkamp zal het eerste exemplaar overhandigen aan PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen, waarna zij een reactie zal geven op het boek. Ook Jeltje van Nieuwenhoven (lijsttrekker Den Haag) zal haar visie op het thema van het boek geven. Daarna zal er een discussie zijn tussen het publiek en de auteurs. Onder anderen Bert Otten (wethouder Hengelo) en Rutger Zwart (fractievoorzitter PvdA Nijmegen) zullen hierbij aanwezig zijn. Frans Becker (adjunct-directeur van de WBS en redacteur van het Jaarboek) zal de presentatie leiden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.


Met vriendelijke groet,
namens de redactie van het WBS jaarboek,

Frans Becker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten