vrijdag 22 januari 2010

Lezing ‘De oertijd van de DRU’.

Presentatie J. Schreurs en J.W. de Kort

Donderdag 4 februari a.s., aanvang 20.00 u (inloop vanaf 19.30 u)

Conferentiezaal Drufabriek, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft


In de zomer van 2007 werden bij saneringswerkzaamheden op het terrein van de voormalige Drufabriek in Ulft o.a. tientallen houten palen en resten van muurwerk in de bodem aangetroffen.

Uit historische gegevens was bekend dat op die plaats tot eind 19de eeuw de Meulenbeek gelopen had, en dat daar vanaf de 17de eeuw de watermolen, later tot eind 19de eeuw de ‘IJsermolen’ met hoogoven en eerste ijzergieterij hadden gestaan.

De RACM (de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten), de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, deed er wekenlang opgravingen en onderzoek.
Dit trok destijds veel belangstelling; de pers berichtte er enkele keren over en een open dag bij de opgravingen werd bezocht door vele honderden belangstellenden.

De Rijksdienst stelde er een uitvoerig rapport van samen. Op 16 december jl werd het onderzoeksrapport met de toepasselijke titel ‘De oertijd van de DRU’ in de Drufabriek aangeboden aan het college van b en w van de gemeente Oude IJsselstreek.

Het is een indrukwekkend en belangwekkend rapport geworden met bijzondere conclusies. ‘Archeologisch onderzoek van industriële complexen uit de Nieuwe Tijd (1500 tot heden) staat in Nederland nog in de kinderschoenen’, zo luidt de eerste zin van het rapport.

Er kan gezegd worden dat er een aantal opzienbarende conclusies getrokken konden worden.


Over de opgravingen, de vondsten en sporen, het verdere onderzoek, de interpretatie en conclusies zal een openbare lezing worden verzorgd door mw. drs. José Schreurs, die de opgravingen leidde, en dhr. drs. Jan Willem de Kort van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; beiden zijn de samenstellers van het rapport.

Tijdens de lezing zullen veel foto’s van de opgravingen en uitgewerkte tekeningen met situatieschetsen getoond worden. En natuurlijk wordt ingegaan op de relatie tussen de historische gegevens en de gegevens die uit het onderzoek zijn gebleken. Ook het bewaren en in beeld brengen van de sporen komt aan de orde.

De avond wordt georganiseerd door de Oudh. Ver. Gem. Gendr. i.s.m. de gemeentelijke commissie Cultuurhistorisch Erfgoed. De toegang is vrij.

Voor eventueel nadere informatie: Peter van Toor, 0315 685626 / 06 52304164.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten