woensdag 13 oktober 2010

DENKEND AAN WONEN OP DE DRU

DRU 060

Zondag 7 nov. a.s. vanaf 11.00 uur wordt in de bibliotheek in de Drufabriek in Ulft weer het onderhoudende en informatieve programma ‘Denkend aan de Dru’ gepresenteerd. Het thema is dit keer ‘Wonen op de Dru’. Het is een onderwerp met een geschiedenis van 250 jaar, maar met de huidige ontwikkelingen op het terrein gaat het wel een heel nieuw tijdperk in. 

In 1761 was Carl Henning, een van de oprichters van de Ulftse IJserhutte, de eerste bewoner van het terrein. Nu in deze maanden worden de nieuwe woningen van Wonion in de voormalige emaillefabriek en de woningen in de vroegere Huttewei, waar later de Etna stond, betrokken. 
Over een aantal jaren zullen er naar verwachting meerdere honderden mensen op het totaal 14 ha grote voormalige fabrieksterrein wonen. 

Tussen 1761 en nu passeren families als Reigers, Deurvorst, Bömer, Raben en enkele tientallen Poolse arbeiders de revue. Dan gaat het om directeursfamilies, portier, tuinman en, eind veertiger jaren van de vorige eeuw, om een veertigtal Poolse jongemannen die op de Dru kwamen te werken en op een van de zolders onderdak kregen; een heel bijzondere geschiedenis. 
Er komen diverse mensen aan het woord; zo zullen presentatoren Frans Michelbrink en Michel Rözer Wim Peters aan het woord laten, geboren en opgegroeid naast de fabriek, als gemeentelijk projectleider vanaf het begin betrokken bij alle ontwikkelingen op het terrein en nu een van de bewoners van de Molenbeek, de eerste woningen aan de Oerse kant van het complex.

De bewoning, maar ook de sloop van de directeursvilla zal aandacht krijgen; Lied Deurvorst, kleindochter van de vroegere directeur FB (Frans) Deurvorst zal aanwezig zijn en filmbeelden uit de twintiger jaren van de vorige eeuw vertonen. En de stand van zaken voor de geplande mogelijkheid tot tijdelijke bewoning komt aan de orde, m.a.w. de plannen voor het in het oude ketelhuis gedachte hotel, het Ketelhotel, zullen worden toegelicht. 

Met de nodige beelden en enkele muzikale intermezzo’s is het de bedoeling dat het een paar genoeglijke en boeiende uurtjes worden. Natuurlijk is iedere geïnteresseerde van harte welkom; toegang is geheel vrij.  

M.n. huidige en toekomstige bewoners van de Molenbeek, het Emailleplein, de Gietijzerlaan en de IJzergieter zijn bijzonder uitgenodigd, evenals de ‘naoste naobers’ van Allee, Hutteweg, Ir. Sassenstraat, Fr. Damenstraat en de aangelegen Dr. Ariënsstraat.  
Na afloop is er de mogelijkheid onder begeleiding het complex van Wonion te bezoeken, de vroegere emaillefabriek met watertoren, waar 15 woningen in zijn gerealiseerd en waar Wonion zijn kantoor zal vestigen.

Bron:Peter van Toor

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten