vrijdag 16 december 2011

Programma Overzicht 2011/2012:Galerie bij de Boeken

PROGRAMMA 2011 -2012

Galerie bij de Boeken DRU Cultuurfabriek UlftThea Zweerink , Götz Sambale, Frank Tappert, Gerlinde Habekotté, Factory 49 diverse kunstenaars,

4 juli tot Karen Cerva Petra Bittle
21 augustus schilderijen beelden, keramiek
Chili Duitsland

Karen Cerva toont aquarellen en collages. Het gaat haar niet om wat je ziet maar om de diepere betekenis, die achter de werkelijkheid ligt. Het is dus haar werkelijkheid, haar beleving. Een onzichtbare werkelijkheid die zij in abstracte beelden vertaald heeft. Die beelden roepen bepaalde gevoelens op. Het gevoel speelt in haar werk een beslissende rol.

Petra Bittle schilderde aanvankelijk, maar ging over op keramiek, omdat daarbij het aspect ruimtelijkheid beter tot haar recht komt. Het schilderen, vooral de grafische techniek is in haar keramiek terug te vinden. Veelal heeft haar keramiek de vorm van vazen. Toch is haar werk geen toegepaste kunst. Haar werk is als kunstobject bedoeld en niet als gebruiksvoorwerp.


29 augustus tot Yeyan Zhang Anne Steen
9 oktober schilderijen keramiek
China België

Bij Yeyang Zhang is duidelijk de Chinese cultuur terug te vinden, vooral door het verfijnde, wat mythisch aandoend karakter en de sluimerende sfeer van kleuren. Bij hem komen zowel de Chinese traditionele werkwijze als de westerse abstractie op wonderlijke wijze samen. Dat maakt zijn werk bijzonder en interessant.

Het werk van Anne Steen getuigt duidelijk haar plezier om met klei te werken. Klei bevat voor haar vele aspecten: zacht, gedroogd, gebakken, kleur en aardtinten; gerookt en niet gerookt. Een vat vol tegenstellingen. Menselijke figuren worden voorzien met een masker, omdat de mens zich in principe niet bloot geeft.

17 oktober tot Trisha Kanellopoulos Brigitte van Laar
27 november schilderijen objecten
U.S.A. Duitsland
Trisha Kanelloupos zet onopzettelijke gezichtsindrukken om in abstracte schilderijen, opgebouwd door strepen en punten. Abstractie wordt door haar gezien als een algemene waarheid, die zich niet laat beperken door plek en tijd. Er sprake van een hoogste graad van harmonie, rust en soberheid. Alles lijkt teruggebracht tot een ingekeerde vorm van bezinning.

Bij Brigitta van Laar worden kleuren in structuren vertaald. Door de kleurvlakken loopt een lijnenspel, dat de beweging suggereert. Ondanks de ingetogen indruk is er sprake van bewegende vlakken. Naast haar schilderijen maakt zij ook collages en objecten. Bij de collages zijn de opbouw van de voorstelling en de volstrekte harmonie van belang.

5 december tot Alexandra Drenth
15 januari schilderijen
Nederland

Door de statische opzet krijgen de portretten van Alexandra Drenth iets naïefs. Het zijn oer Nederlandse voorstellingen. Dus schilderijen zoals ze alleen in ons land voor kunnen komen, Als personen staan ze statig naast elkaar, allen in het gelid. Ze lijken in één enkel moment gevangen te zijn.

23 januari tot 40 jaar Galerie bij de Boeken
4 maart diverse kunstenaars en landen

In 1972 werd de eerste expositie in Galerie bij de Boeken – in de zijzaal van de Ufltse bibliotheek - gehouden. Diverse kunstenaars uit diverse landen hielden een expositie in de galerie. Ter gelegenheid hiervan zullen een aantal van de voormalige exposanten een werk van hen in de galerie tonen. De galerie had de hand in vele organisaties. Ze was de oprichter van de Oudheidkundige Vereniging gemeente Gendringen, van de gemeentelijke monumentencommissie en van Huntenkunst.

12 maart tot Gérard Leonard Rolf Mulder
28 april van Eerenbeemt
schilderijen objecten
Nederland België

Het werk van Gérard Leonard van Eerenbeemt oogt abstract. Concreet wil hij alleen zijn, wanneer zijn voorstellingen niet te doorgronden blijven en hun mystieke lading behouden. Van zijn hand zijn gedichtenbundels verschenen. Ook in zijn schilderijen ontbreekt de poëtische inslag niet. Hij werkt met gevoelige en transparante kleuren. De kleurvlakken bepalen de compositie. Voor hem geldt dat zowel de zee als het landschap ongenaakbaar is. Daarnaast bezitten ze ook de stilte en de intimiteit.

Het werk van Rolf Mulder is zeer geëigend voor het Dru-gebouw. Hij werkt vooral met ijzer. IJzer combineert hij met hout of steen. Hij gaat uit van betekenisloze vormen zoals van een buis, een stuk hout of een lap. Het zijn materialen uit zijn eigen omgeving. Ze mogen niet te zeer ingekaderd zijn. Door combinaties komt hij tot zijn eigen abstracte muur- en vloerplastieken.

7 met tot landenproject Huntenkunst
16 juni

Dit is de expositie in het kader van de 20ste Huntenkunst. Daar staat ieder jaar een land centraal. Tegelijkertijd hebben de kunstenaars van dat project een expositie in de galerie.

25 juni tot Xavier Delory Margreet Zwetsloot
11 augustus foto’s keramiek
België Nederland
De foto’s van Xavier Delory brengen vorm en architectuur in beeld. De gebouwen worden er als het ware uitgelicht. Ze verheffen zich in het landschap en vormen de scheidslijn tussen hemel en aarde. Het gebouw is het enige element, dat plek inneemt. De gebouwen staan in schril contrast met de leegte, waardoor de vorm nog meer geaccentueerd wordt. De spaarzame decoraties suggereren de opbouw van een gebouw.

Ook bij Margreet Zwetsloot doen haar keramische vormen vaak denken aan bouwwerken. Diverse vormen herhalen zich en lijken een soort bijenraat te vormen. Summiere vormen zorgen voor een aantrekkelijk schouwspel. Juist de beperking doet de vormen nog beter tot hun recht komen. Ook de schilderijen dragen hetzelfde karakter.20 augustus tot Piotr Gardecki
29 september Schilderijen
Polen

Piotr Gardecki schilderde verlaten en vervallen fabrieken, zoals die in Polen veel te vinden zijn. Ook deze kunstenaar is op zijn plek in het Dru-gebouw. Het gebouw dat letterlijk gered werd van zijn ondergang. Natuur en industrie zijn in het werk van Gardecki vaak het uitgangspunt. Aan de hand van foto’s zet hij de beelden om in schilderijen in wervelende en expressieve kleuren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten