donderdag 17 december 2009

Rapport onderstreept cultuurhistorisch belang DRU-fabriek

5P0B6747.JPGImage by Punkmedia.nl via FlickrOp woensdag 16 december is het archeologisch onderzoeksrapport ‘De oertijd van de Dru’ gepresenteerd. Wethouder John Freriks van de gemeente Oude IJsselstreek ontving het rapport uit handen van Paul Schaap, hoofd regio Oost van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksdienst in samenwerking met de leden van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen en Instituut Collectie Nederland. De gemeente Oude IJsselstreek, Klaassen Vastgoedontwikkeling en de firma Dusseldorp hebben het mogelijk gemaakt dat het archeologisch veldwerk in korte tijd kon plaatsvinden.
Historische vondst

Naast enkele bakstenen funderingen van gebouwen die deel uitmaakten van een ijzerhut, zijn er ook honderden houten palen gevonden van de verschillende onderdelen van een achttiende-eeuwse watermolen. Daarnaast is de vulling van de gedempte molenbeek onderzocht. Deze waterloop was gedempt met afvalslakken van de ijzerproductie.
Molenbeek

Uit historische bronnen is bekend dat ter plaatse een molenbeek is gegraven ten behoeve van een zestiende-eeuwse korenmolen. In het midden van de achttiende eeuw is de molenbeek opnieuw uitgegraven en is ernaast een zogenoemde ijzerhut met hoogoven en bijbehorende watermolen gebouwd.
Hoewel de watermolen en gebouwen uit de vroegste fase van de ijzergieterij in schriftelijke bronnen worden genoemd, zijn er geen plattegronden of afbeeldingen bekend. Door archeologisch onderzoek kan een beter beeld en inzicht in de ontwikkeling van dit vroegindustrieel ensemble verkregen worden.
DRU

De watermolen en hoogoven zijn rond 1890 afgebroken. Ter plaatse verrees een fabriekshal en het industriële ensemble groeide uit tot de monumentale en wereldberoemde DRU-fabrieken, waarvan een aantal in 2002 is beschermd als rijksmonument. Het complex vertegenwoordigt, als een van de oudst bewaard gebleven gieterijen langs de Oude IJssel, het belang van de ijzerindustrie voor Nederland in de periode 1750-1950.
Stedenbouwkundig plan

Na de afronding van een stedenbouwkundig plan zijn plannen voor de herbestemming van de beschermde gebouwen op het terrein ontwikkeld. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed streeft samen met de gemeente en andere betrokken partijen naar de inpassing van de archeologische resten in het stedenbouwkundige plan.


Reblog this post [with Zemanta]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten